AV og projektor

By | november 16, 2016

Kan du ikke finde et firma, der tager sig af AV udlejning, spurgte min overordnede mig, da vi sad og planlagde et informationsmøde, som vi i Vejdirektoratet skulle afvikle for beboerne i en mindre landsby, som bliver direkte berørt af et projekt med omlægning af en hovedvej, idet den kommende linjeføring bringer hovedvejen noget tættere på landsbyen, end den hidtil har ligget.

Og selvfølgelig kunne jeg finde det, for vi holder jævnligt den slags møder rundt om i landet, og da der næsten altid er tale om at præsentere nogle planer om nye vejforløb, er det jo oplagt, at vi skal have noget at vise tegninger og kort frem på.

Under alle omstændigheder skal du finde nogen, der også påtager sig projektor udlejning, for vi har jo alle de forskellige kortudsnit liggende som filer på vores computere, og så er det selvfølgelig det nemmeste, at vi bare kan koble en bærbar på sådan et projektorudstyr og vise alle vores tegninger i stort format, sagde min chef.

Jeg noterede ned og kom da også selv med forskellige forslag til at gøre beboerne i landsbyen så venligt stemte som muligt. Alle mennesker holder af at have styr på, hvem det er, der taler til dem, så jeg foreslår, at vi opstiller en infostander ved indgangen, så folk kan se, hvem det er, der skal optræde for dem.

Og så skal det ikke bare være navnene, der bliver bekendtgjort, jeg synes også, vi skal sætte portrætfotos på, og det synspunkt var min chef heldigvis enig i.