Forudsige en retssag

By | juli 7, 2016

Det siges, at vejret, kvinder og retssager er umulige at forudsige. Vejret og kvinder – ingen tvivl om det. Men når det gælder retssager, er der faktisk ganske jævnligt mulighed for at forudsige den kommende domsafsigelse. Det er klart, at der skal være en del forudsætninger på plads, før man kan begive sig af med den holdbar forudsigelse.

Anklager rejser sagen

Det er jo anklageren, der skal rejse sagen ved domstolen, og det gør han eller hun som hovedregel kun, når der enten er en overvejende sandsynlighed for domfældelse eller når en sag har en principiel karakter, der skal “prøves ved en domstol”. Man kunne dermed fristes til at tro, at hvis en sag først bringes for Retten, er den anklagede næsten skyldig på forhånd. Sådan er det ikke!

Forsvarsadvokaten arbejder

Enhver anklaget har ret til en forsvarer, og forsvarerens opgave er at gøre sit yderste for at beskytte sin klient. I nogle tilfælde er der tale om en tilståelse, og her er det forsvarerens opgave at sikre så lav en dom, som det er muligt indenfor lovens rammer.

Når talen falder på sager om anklage for økonomisk kriminalitet, er der straks helt andre forhold i spil. Her er der så mange gråzoner og potentielle fortolkninger af love og regulativer, at det er muligt for en anklaget at blive frifundet helt eller delvist  sager, der ellers så klokkeklare ud i begyndelsen.

En forsvarsadvokat med speciale i økonomisk kriminalitet skal altså have et næsten skræmmende indblik i love og regulativer, der omhandler finansverdenen i alle dens afskygninger. Det kræver en helt ekstraordinær juridisk baggrund og økonomisk forståelse at være i eliten blandt forsvarere i den type sager.

Økonomisk kriminalitet

I Danmark er der ikke så mange, der for alvor kan bryste sig af specialisttitlen, men her har du to hjemmesider, der til fulde lever op til betegnelsen:

  1. http://www.strafferetsadvokaterne.dk/
  2. http://blinkenberg.dk/

Her er tale om højt profilerede advokater med Danmarks absolut mest anerkendte viden indenfor alle afskygninger af økonomisk baseret kriminalitet. I begge tilfælde ledet af den kendte og højt værdsatte advokat Peter Blinkenberg.