Flere konkurserklæringer

By | august 1, 2023

Antallet af virksomheder, der indgiver konkurserklæring, stiger fra måned til måned. Flere og flere virksomhedsejere må se i øjnene, at de ikke kan klare at betale dyre lån, medarbejdere og skat til staten. Forbruget er nemlig faldet gevaldigt. Efterspørgslen på ydelser er blevet vendt til en ny DIY-kultur i hjemmene. Grunden til at mange må lukke deres virksomhed er velkendte: De høje leveomkostninger, som inflationen har medført, har bevirket, at almindelige mennesker prioriterer fødevarer og dermed bruger færre penge på andre forbrugsgoder – fx tøj eller sko.

Lukning af virksomhed

Nu er det bare sådan, at lukning af en virksomhed med hjælp af advokat er en trist historie. Ikke kun for virksomhedsejeren, men også for de ansatte i virksomheden. De mister nemlig deres job – og dermed deres indkomst.

Det er med andre ord en meget ond spiral, vi er kommet ind i: Små virksomheder, der faktisk udgør rygraden i dansk økonomi lukker samtidigt med, at presset på statens budget vokser, da flere og flere mennesker skal have overførselsindkomst. Og ja, selvom statistikkerne siger, at vi ikke har høj arbejdsledighed her i landet, så skal vi lige tænke på, at nogle af de mennesker, der vil blive sagt op i de kommende måneder ikke kommer i arbejde igen. De kan måske heller ikke omskoles, så de kan varetage et nyt job. Et AMU-kursus er ikke altid tilstrækkeligt.

De stakkels ansatte

De stakkels mennesker, der vil blive opsagt, får en meget dårligere livskvalitet. Men hvad med virksomhedsejerne, som må dreje nøgle om? Ja, de bliver de store ofre i denne onde spiral. De har måske haft deres virksomhed i mere end 25 år. De er ikke blevet millionærer, men de har kunnet skaffe en indkomst, der har kunnet forsørge dem selv og deres familie. De skal nu til at lære at leve med tanken om, at de ikke kunne klare at holde virksomheden i live. De måtte afskedige mennesker, der var afhængige af en løn, som kom fra virksomheden. Men ikke kun det. De skal også til at gå på Google og skrive ”Advokat konkurs”, så de kan få de bedste råd fra en kvalificeret person, når det handler om indgivelse af konkursbegæring. De skal mødes med advokater og revisorer, for at undersøge, om det er muligt at lave en rekonstruktion for deres virksomhed. Og det skal de gøre, imens de er under et pres eller tankemylder, der handler om deres egen og deres families fremtid.

Hvad indeholder fremtiden?

Skal de til at sælge deres bolig, så noget af gælden kan betales? Er de nødt til at gå fra hus og hjem? Og hvad skal de gøre fremover? Har de en forsikring eller en opsparing, som de kan bruge til at leve for, indtil der kommer afklaring på muligheden for rekonstruktion? Nej, det vil bestemt ikke være nemt for virksomhedsejerne. Så vi skal ikke kun tænke på, at mange mennesker mister deres jobs. Vi skal også tænke på at skæbner bliver ødelagt. Desværre. Det er bestemt ikke sjovt. Men det er konsekvensen, som en lukning af en virksomhed medfører. Er det derfor vi ofte ser artikler om, at en lokal forretningsmand har taget sit eget liv? Muligvis.